Velkommen til MetteC-Consult

MetteC-Consult er et privat konsulentfirma, der tilbyder privat socialrådgivning i børnesager i kommuner og familieretshuse – ofte i højkonfliktsager. Der tilbydes rådgivning til privatpersoner, såvel som til virksomheder. 

MetteC-Consult er specialiseret i de svære og komplekse børnesager, og rådgiver på et højt og professionelt niveau, hvor du som klient er inddraget i hele processen.

MetteC-Consult er landsdækkende og tilbyder privat socialrådgivning og individuel støtte i børne- og familiesager – specielt indenfor højkonflikt skilsmisser. Hos MetteC-Consult er barnet/børnene altid i fokus.

Et forløb hos MetteC-Consult foregår ofte med MetteC som bisidder eller partsrepræsentant ved kommune og Familieretshuse, så du kan føle dig tryg og hørt i hele forløbet. Endvidere tilbydes hjælp til at forberede sagen til Familieretten i samarbejde med din advokat.

Hos MetteC-Consult kan du få hjælp til ansøgninger vedr. samvær, bopæl og forældremyndighed til Familieretshuset, for ikke at tale om et praksisnært overblik over løsning af samværsordninger.

MetteC-Consult har ydermere specialiseret og certificeret sig i forældre-kurser (PREP og KIFF), så du og din samlever kan tilbydes et individuelt forløb eller et kursusforløb, hvis forældreskabet har brug for en ”nødhjælpspakke”.

MetteC-Consult tilbyder desuden faglig sparring, tema- og kursusdage samt individuelle konsulentopgaver til kommuner, dag-/døgninstitutioner og opholdssteder.

Ring for yderligere oplysninger eller kort råd- og vejledning. Første rådgivende samtale er helt uforpligtende og helt gratis!

MetteC-Consult

Ydelser

Der kan altid forventes en god service, at der er “højt til loftet” samt plads og rummelighed for alle.