Hvem er MetteC-Consult

Jeg har mange års professionel erfaring inden for det socialfaglige område i arbejdet med børn, unge og familier.

Jeg hedder Mette Christensen, og jeg er stifter af MetteC-Consult. Firmaet er et forholdsvis ungt firma, men jeg har mange års professionel erfaring inden for det socialfaglige område i arbejdet med børn, unge og familier.

Jeg er uddannet socialrådgiver med en efteruddannelse i familieterapi.

Derudover er jeg uddannet indenfor ICS (Integrated Children´s System) og har en særlig interesse i anvendelse af Signs of Safety og mødefacilitering ved “de svære samtaler”.

Siden 1999 har jeg beskæftiget mig med børne-, unge- og famliearbejdet. Dels som socialrådgiver/tovholder på døgninstitution, misbrugskonsulent, afdelings-/teamleder og endelig som familierådgiver/-behandler.

I mit arbejde vægter jeg altid anerkendelse, etik og høj faglig standard.

Værdigrundlag

”Forandring skabes gennem relationer!”

Den professionelle tilgang til mit arbejde er:

  • En systemisk referenceramme, hvor menneskesynet er nysgerrigt og anerkendende,
  • at familien ikke skal leve under en ”etikette”,
  • at tænke i relationer, hvor det der sker mellem mennesker, sker i samspil og med konstante påvirkninger, hvor alle påvirker alle.
  • Ingen kan gøre alt alene, fordi man sammen kan gøre meget mere.
  • Behandlingen ses som en forandringsproces, hvor der ydes hjælp og støtte til at igangsætte egne forandringsprocesser.
  • En tydelig og omsorgsfuld kommunikation.
  • Vi som mennesker lærer gennem hele livet – der er derfor ingen stilstand – der er altid bevægelse, men vi skal få øje på den positive bevægelse.