Forældrekurser

PREP-parkursus:

Forelskelsen kom af sig selv og kærligheden er en foranderlig størrelse, der vokser og trives, når man arbejder med den i fællesskab.

Kærligheden skal holdes ved lige.

Derfor tilbyder MetteC-Consult par-kurser (forældrekurser) til dem, der har det godt sammen, og for dem, der kæmper med problemer og ønsker at ændre samspillet mellem sig.

Mange frygter at der er noget galt med deres forhold, når de har problemer og konflikter.

Det behøver ikke være tilfældet, og det er ganske normalt.

MetteC-Consult tilbyder par-kurser, der er bygget op omkring PREP (Prevention and Relationship Enhagement Program – På dansk: Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold.

Det er ikke parterapi, men en kursusform, hvor der veksles mellem introduktion/undervisning og øvelser.

Hos MetteC-Consult er der, modsat andre tilbud, mulighed for at få tilbudt kurset helt privat og individuelt. Kurset kan foregå hjemme i jeres private regi, eller lige i nærheden hvor MetteC sørger for lokaler.

Kurset kan naturligvis også tilbydes som kursus med flere kursusdeltagere.

Kurset giver kærligheden gode betingelser i en travl hverdag.

Dets opbygning og fundament har en undertone af kærlighed, venskab og humor, men er også fyldt med alvor, forventningsafstemning og konkrete problemløsninger.

Kurset er for alle par i alle livsfaser og i alle aldre:

  • Par som har levet sammen i kort, såvel som lang tid (men dog har en erfaring i jeres parforhold).
  • Par som har oplevet samlivsbrud og som indgår i nye familierelationer, og ikke ønsker at gentage gamle negative mønstre.
  • Par som flytter sammen i en familie med dine, mine og måske vores børn.
  • Par som har alvorlige udfordringer (med sygdom, handicap, job o.lign.), hvor parforholdet til tider står sin prøve.
  • Par som stopper på arbejdsmarkedet eller børnene flytter hjemmefra, som står overfor at leve en ny og markant anderledes tilværelse.
  • Par som indgår i et nyt parforhold efter at have mistet.

Kursets varighed er ca. 15 timer.

KIFF-kurser:

Forelskelsen kom af sig selv, kærligheden voksede og I blev beriget med børn. Kærligheden stod desværre ikke distancen og en skilsmisse blev en realitet. En skilsmisse er en livskrise.

KIFF-kurset er til for jer, der ønsker at have fokus på et fælles forældreskab, hvor børnene og det forandrede familiesystem skal videre ud fra de bedst tænkelige forudsætninger.

KIFF-kurset – Kommunikation i Fælles Forældreskab er et forældrekursus der har fokus på forældresamarbejdet og den gode kommunikation før – under – og efter samlivsophøret.

Det er ikke parterapi, men en kursusform, hvor der veksles mellem introduktion/undervisning og øvelser.

Hos MetteC-Consult er der, modsat andre tilbud, mulighed for at få tilbudt kurset helt privat og individuelt. Kurset kan foregå hjemme i jeres private regi, eller lige i nærheden hvor MetteC sørger for lokaler.

Kurset kan naturligvis også tilbydes som kursus med flere kursusdeltagere.

Vi ved at barnets trivsel afhænger af, hvor godt forældresamarbejdet fungerer. Barnet oplever også en livskrise, når de går fra at være i én familie til at være et dele-barn i to (nye) familier.

Kurset vil bidrage til viden om og værktøjer til et fremtidigt forældresamarbejde, hvor fokus ligger på at man hver især bidrager til de bedst tænkelige løsninger i en fremtid med dele-barn/børn.

  • I får fokus på forældresamarbejdet og kommunikationen.
  • I tilegner jer redskaber til at støtte børnene bedst muligt i deres hverdag, i hver deres to forskellige hjem.
  • I bliver mere bevidste om jeres egen proces i skilsmissen og livet efter skilsmissen.

Kurset skal gerne ende ud med, at I finder en god vej ud af det umiddelbare kaos, for at kunne finde vej ind i en god og respektfuld kommunikation omkring jeres børn.

Kurset har en varighed af ca. 15 timer.