Jeg har haft en udfordring med at få kommunen til at følge det som jeg har ønsket at få hjælp til. Dette har først båret frugt efter at Mette Christensen har indtrådt som min partrepræsentatnt i kommunen, dvs. efter at Mette deltager i de møder samtaler m.m. der indklaldes til i kommunen. Det er som om at kommunen bedre kan tale sammen med en som Mette, der som socialrådgiver har arbejdet i rigtig mange år med sager hvor barnet kommer i klemme i på den ene eller anden måde i det kommunale system. Det er som om min sag i kommunen nu er blevet til "en ny sag" med positivt indhold efter at Mette har hjulpet mig med dialogen med kommunen omkring mine børns udfordringer. Der er fra Mettes side blevet ført en saglig og vedvarende dialog med kommunen der lidt efter lidt har fået kommunen til at se på sagen med andre og nye øjne, så der sker en mere ligelig belysning af mine børnss sag og dermed træffes mere fornuftige beslutninger der gavner mine børns behov og ønsker samt mindstekrav for trivsel og sund udvikling. Kommunen har taget fat om sagen med mere fornuftige og målrettet tiltag, der gavner barnets tarv og ikke kun tilgodeser de voksnes behov og krav. Barnet er i fokus når Mette yder partsrepræsentation.. Mette har derfor ikke fokus på de voksnes behov men barnets tarv. Dermed skubbes forældrenes synspunkter ind i en mere fornuftig vægtning i kommunens sagsbehandling if.t. barnets tarv. Det er de bedste penge jeg har brugt for at få mine børnss behov belyst i kommunen. Jeg kunne ikke få kommunen til at lytte på samme måde - og har ikke kunnet opnå dette de sidste 6 år. Ikke fordi kommunen ikke ville men fordi kommunen er en travl og belastet organisation og derfor lytter til dem der er bedst partrepræsenteret til at snakke deres kommunens "sagbehandlingssprog" og har fokus på barnet som det primære.

– Far til to børn på 12 år og 16 år, Region Nordjylland