Privat socialrådgivning - Børn, Unge og Familier

Privat Socialrådgivning

- Børn, Unge og Familier • Mangler du overblikket i dit barns sag?
 • Føler du dig magtesløs?
 • Forstår du ikke  "systemet"?
 • Bliver du forvirret over mangeartede tilbagemeldinger

- eller manglende svar?

 • Føler du dig ikke set og/eller hørt?
 • Synes du, at du forsøger et samarbejde, som ikke lykkes for dig

- som at "slå i en dyne"?

 • Har du brug for at føle, at du ikke står alene med det, men skal have professionel hjælp?


Så er du sikkert på vej til at træffe en beslutning om hjælp gennem privat socialrådgivning.

MetteC-Consult har muligheden for at tilbyde dig privat socialrådgivning, når du:


 • Ønsker at der skal være fokus på dit barn
 • Ønsker forandring for dit barn
 • Ønsker og har viljen og evnen til at ville indgå i et forløb omkring samarbejde om dit barn


MetteC-Consult tilbyder privat socialrådgivning i sager, der vedrører Børn-, Unge- og Familie-området.

Du møder en faglig velfunderet uddannet socialrådgiver, med efteruddannelse i blandt andet familieterapi, ligesom et indgående kendskab til, hvordan procedurene i systemet hænger sammen.


Med privat socialrådgivning vil du få hjælpen gennem råd og vejledning, og om nødvendigt partsrepræsentation.

MetteC-Consult tilbyder hjælpen, når barnet skal være i fokus:

 • Hjælp til at forstå, hvad der sker i kommunens familieforvaltning
 • Hjælp til at få udredt dit barns sag, så du igen føler dig set som en vigtig part i sagen
 • Hjælp til kontakt til kommunen, hvis du har problemer med kommunikationen. Her vil jeg være behjælpelig med at bygge bro, så samarbejdet og tilliden genoprettes
 • Hjælp til udførelse af skriftligt materiale til kommunen
 • Hjælpe til at sikre dig og dit barns retssikkerhed


Privat Socialrådgivning lykkes bedst i et godt tillidsforhold til hinanden. MetteC-Consult bestræber sig dermed på, at opbygge tillid og en gensidig respekt i samarbejdet. Det er vigtigt, at du føler dig set og hørt i hele processen, hvorfor du altid bliver hørt inden der interveneres i din og dit barns sag.

MetteC-Consult arbejder ud fra, at udvikling og forandring sker i et samarbejde, hvor man "spiller hinanden gode". På den måde vil barnet opleve sine forældre som autentiske og troværdige.

MetteC-Consult arbejder tæt sammen med Kids Rescue i flere sager.


Privat Socialrådgivning gennem MetteC-Consult er ikke kun målrettet én type sager - dog er det en forudsætning at det er indenfor Børn-, Unge- og Familie-området. Ring gerne for at få flere oplysninger - Privat Socialrådgivning er en privat sag, og det er der stor respekt for!


Ring for råd og vejledning - første rådgivende samtale er helt uforpligtende og helt gratis!Pris - klik herKontaktoplysninger


MetteC-Consult

v/ Mette Christensen

9640 Farsø


T.  +45 30 20 75 78

M.  kontakt@MetteC-Consult.dk

M.  MetteC@MetteC-Consult.dk

W. www.MetteC-Consult.dk


CVR.nr.:38743635

Copyright @ All rights reserved

"Forandring skabes gennem relationer"


Jeg arbejder ud fra en systemisk referenceramme, hvor menneskesynet er nysgerrigt, anerkendende og med en omsorgsfuld kommunikation......ingen kan gøre alt alene, fordi man sammen kan gøre meget mere.