Mødefacilitering

Mødefacilitering


MetteC-Consult tilbyder konsulentbistand ved mødeledelse.
Mangler I en tovholder og mødeleder i mødeafholdelse ved møder, hvor samarbejde er en forudsætning og en vigtig komponent for fremadrettet udvikling, men hvor:

  • samarbejdspartnerene har svært ved samarbejde?
  • der er mange mødedeltagere med meget forskellige afsæt og interesser for mødeafholdelse?
  • der generelt er brug for et samlet overblik både før, under og efter mødet?
  • det er vigtigt at der kommer et præcist resultat ud af mødet ud fra formålsbeskrivelsen? 
Jeg har indgående erfaring i netværksmøder og mødefacilitering generelt. Jeg ved hvad det vil sige at være mødeleder, samt styre mødet, så alle bliver set og hørt.


Jeg tilbyder en samlet pakke, der indeholder: Mødeindkaldelse, dagsorden, mødeledelse og referat fra mødet.
Pris - klik her

Kontaktoplysninger


MetteC-Consult

v/ Mette Christensen

9640 Farsø


T.  +45 30 20 75 78

M.  kontakt@MetteC-Consult.dk

M.  MetteC@MetteC-Consult.dk

W. www.MetteC-Consult.dk


CVR.nr.:38743635

Copyright @ All rights reserved

"Forandring skabes gennem relationer"


Jeg arbejder ud fra en systemisk referenceramme, hvor menneskesynet er nysgerrigt, anerkendende og med en omsorgsfuld kommunikation......ingen kan gøre alt alene, fordi man sammen kan gøre meget mere.