Hvad er ICS

Hvad er ICS?

Integrated Children’s System (ICS) er en helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge.


ICS som metode bygger på inddragelse af barnet og familien, fokus på ressourcer og problemer og en holistisk tilgang.


Kernen i ICS metoden er forståelse for, at børn og unges velfærd bliver formet i samspillet mellem tre hovedområder:

•Barnets/den unges udviklingsmæssige behov,

•Forældrekompetencer, og

•Familieforhold – familie og omgivelser.


ICS-metoden har fokus på samspillet mellem familie og omgivelser, som er betydningsfuld for barnets/den unges velfærd samt for forældrenes muligheder for at varetage forældrerollen.


Teoretiske tilgange bag ICS bidrager til forståelsen af barnets udvikling og trivsel i samspil med den omgivende verden. Fokus er derfor altid på det enkelte barn eller den unge, og på forældrenes kompetencer til at imødekomme barnets behov og sikre dets udvikling.


Systematikken i ICS understøtter intentionerne i anbringelsesreformen ved at systematisere de seks punkter, der indgår i undersøgelse og handleplan samt hjælper med at definere hensigten og målet med en indsats. ICS understøtter samtidig intentionerne i Barnets Reform, da barnets behov sættes i fokus.


ICS anvendes i hele sagsgangen fra risikovurdering, forebyggende arbejde og den børnefaglige undersøgelse til udarbejdelsen af og opfølgning på mål for indsatsen i handleplanen.


ICS er den socialfaglige metode, som danner metodisk grundlag for DUBU.


Kontaktoplysninger


MetteC-Consult

v/ Mette Christensen

9640 Farsø


T.  +45 30 20 75 78

M.  kontakt@MetteC-Consult.dk

M.  MetteC@MetteC-Consult.dk

W. www.MetteC-Consult.dk


CVR.nr.:38743635

Copyright @ All rights reserved

"Forandring skabes gennem relationer"


Jeg arbejder ud fra en systemisk referenceramme, hvor menneskesynet er nysgerrigt, anerkendende og med en omsorgsfuld kommunikation......ingen kan gøre alt alene, fordi man sammen kan gøre meget mere.