Familiebehandling

Familiebehandling


MetteC-Consult tilbyder familiebehandling til familier, som har sociale eller psykiske problemer internt i familien, i forhold til daginstitutionen, skolen eller det omgivende miljø. Familiebehandlingen kan foregå for Jer som ønsker familiebehandling i privat regi, men også som et led i familiebehandling jf. Lov om Social Service. §§ 11 eller 52.3.3.

Behandlingerne udføres som samtaler og familieaktiviteter.

Familiebehandlingen er målrettet såvel familier i privat regi, som kommuner og dag-/døgninstitutioner.

Situationer, hvor familiebehandling er løsningen:

  • børns manglende koncentration i skole og institution,
  • unge, der ikke vil gå i skole eller forlader hjemmet,
  • skilsmisse/samværsproblemer,
  • højt konfliktniveau i hjemmet, eller
  • ingen kommunikation mellem barn/ung og forældrene.Formålet med familiebehandling er:

  • at støtte forældrene i at ændre relationerne til deres barn, for derigennem at nå det ønskede mål,
  • at motivere forældrene til at flytte fokus fra barnet til dem selv,
  • at forældrene får ny opmærksomhed på barnets signaler,
  • at give forældrene mulighed for at få indlevelse, og
  • at arbejde med tydelighed, beslutning, valg og struktur.Familiebehandlingen forgår typisk hjemme hos forældrene eller på institutionen, hvor barnet bor.
Pris - klik her

Kontaktoplysninger


MetteC-Consult

v/ Mette Christensen

9640 Farsø


T.  +45 30 20 75 78

M.  kontakt@MetteC-Consult.dk

M.  MetteC@MetteC-Consult.dk

W. www.MetteC-Consult.dk


CVR.nr.:38743635

Copyright @ All rights reserved

"Forandring skabes gennem relationer"


Jeg arbejder ud fra en systemisk referenceramme, hvor menneskesynet er nysgerrigt, anerkendende og med en omsorgsfuld kommunikation......ingen kan gøre alt alene, fordi man sammen kan gøre meget mere.