Socialrådgivning i døgnregi

Socialrådgivning i døgnregi


MetteC-Consult tilbyder socialrådgivning på døgninstitutioner i form af ad hoc opgaver, konsulentopgaver og sagssupervision på timebasis.


Er I en døgninstitution, der sætter faglighed højt og arbejder professionelt i samarbejdet med anbringende kommune, men som mangler en socialrågiver der har overblikket, sikrer dokumentationen og giver sparring i form af professionelle "forstyrrelser" i behandlingsarbejdet, vil MetteC-Consult være en oplagt mulighed.


Jeg har flerårig erfaring med 24/7 arbejdet på døgninstutioner, hvor livet ikke slutter ved almindelig arbejdstids ophør, men leves hele døgnet rundt.Mine spidskompetencer er sikring af en meget høj faglighed i samarbejdet med anbringende kommuner - herunder handleplaner, effektiv dokumtation, sagssupervision og undervisning.Det er vigtigt, at samarbejdet mellem kommune og døgninstitution er meget tæt og kontinuerligt, da begge er hinandens arbejdsredskab i bestræbelserne på at gøre der, der er bedst for barnet/den unge.


MetteC-Consult kan tilbyde socialrådgivning på timebasis, og til præcist definerede opgaver. Der kan være tale om et individuelt tilrettelagt program, ad hoc opgaver, sagssupervision, undervisning og udviklingsopgaver.


Kontakt MetteC-Consult ud fra jeres behov, så vi sammen kan finde en løsning.
Pris - klik her

Kontaktoplysninger


MetteC-Consult

v/ Mette Christensen

9640 Farsø


T.  +45 30 20 75 78

M.  kontakt@MetteC-Consult.dk

M.  MetteC@MetteC-Consult.dk

W. www.MetteC-Consult.dk


CVR.nr.:38743635

Copyright @ All rights reserved

"Forandring skabes gennem relationer"


Jeg arbejder ud fra en systemisk referenceramme, hvor menneskesynet er nysgerrigt, anerkendende og med en omsorgsfuld kommunikation......ingen kan gøre alt alene, fordi man sammen kan gøre meget mere.