Hvad er Signs of Safety

Hvad er Signs of Safety?

Generelt:

Signs of Safety er en metode til, hvordan man kan arbejde helhedsorienteret og systematisk i vanskelige børne- og familiesager, og hvordan man kan undersøge og vurdere udsatte børns behov for støtte. Tilgangens hovedformål er til enhver tid at skabe sikkerhed og trivsel for barnet og bidrage til, at de professionelle, på trods af sagens kompleksitet, bevarer barnet i centrum og sikrer, at det får den hjælp, det har brug for.


Signs of Safety (forkortes SoS) anvendes i børnesager og har et overordnet mål om at skabe samarbejde og partnerskab med familien om en løsning, der kan skabe sikkerhed og trivsel for barnet. Sikkerhed betyder her en tilstand, hvor bekymringen for barnets sikkerhed og trivsel er minimeret eller ikke er til stede længere.


SoS blev udviklet i Australien i 1990’erne af socialarbejder og korttidsterapeut Andrew Turnell og Steve Edwards, som er praktiker fra arbejdet med beskyttelse af udsatte børn. SoS har været anvendt i Danmark siden 2006.


Metode:

SoS er et konkret redskab, der kan anvendes til at foretage risikovurderinger i børnesager og vurdere tegn på fare og tegn på sikkerhed. I metoden rettes fokus mod forhold hos et barn eller en familie, hvor der er undtagelser fra de bekymringer, der i øvrigt måtte være. Det vil sige, at metoden har fokus på beskyttelsesfaktorer og på at skabe grundlag for en balanceret risikovurdering af barnet og familien.


SoS er struktureret omkring et skema, der danner rammen om samtalen med familien. Skemaet udfyldes af fagpersonen sammen med familien og det øvrige netværk. I samtalen stilles en række spørgsmål, som der i fællesskab tages stilling til. Det er b.la.: Hvad er vi bekymrede for? Hvad virker godt? Hvad skal der ske?


En anden version af SoS-skemaet er De Tre Huse, som er målrettet børn. De Tre Huse udfyldes af fagpersoner og barnet og anvendes til samtaler med børn om, hvorfor myndighederne er involveret i familien og til at kortlægge, hvad der skal ske fremadrettet. Helt konkret anvendes De Tre Huse ved, at fagpersonen tegner tre huse: Huset med bekymringer, Huset med de gode ting og Drømmehuset. I husene tegnes eller skrives barnets tanker om sit liv. I 2016 blev der udviklet en app med De Tre Huse, som kan downloades gratis til brug i arbejdet.


Målgruppe:

Målgruppen for Signs of Safety er alle børn og unge, som er truet på trivsel eller sikkerhed i form af omsorgssvigt eller mistanke om dette. Metoden kan både anvendes i samtaler med hele familien og alene med henholdsvis forældrene og barnet.


Målgruppen for anvendelsen af SoS er udsatte børn og unge, hvor der kan være mistanke om eller er konstateret omsorgssvigt. I praksis kan SoS bruges af mange forskellige fagpersoner, som arbejder med udsatte børn og deres sikkerhed. Metoden kan først og fremmest anvendes af sagsbehandlere og familierådgivere, men den kan også anvendes af fx skolesocialrådgivere og pædagoger i døgninstitutioner, hvor der arbejdes med udsatte børn og deres familier (Turnell et al., 2013).


SoS-metoden anvendes inden for socialpsykiatri, misbrugsbehandling i forhold til unge og voksne med særlige behov, samt på daginstitutions- og skoleområdet. Metoden kan anvendes flere steder i et sagsbehandlingsforløb, og ifølge grundlæggerne af metoden kan den anvendes som led i forebyggelse, i anbringelsessager og i forbindelse med hjemgivelser (Turnell et al., 2013).


Kontaktoplysninger


MetteC-Consult

v/ Mette Christensen

9640 Farsø


T.  +45 30 20 75 78

M.  kontakt@MetteC-Consult.dk

M.  MetteC@MetteC-Consult.dk

W. www.MetteC-Consult.dk


CVR.nr.:38743635

Copyright @ All rights reserved

"Forandring skabes gennem relationer"


Jeg arbejder ud fra en systemisk referenceramme, hvor menneskesynet er nysgerrigt, anerkendende og med en omsorgsfuld kommunikation......ingen kan gøre alt alene, fordi man sammen kan gøre meget mere.