Signs of Safety

Signs of Safety


MetteC-Consult tilbyder konsulentbistand ved hjælp af metoden: Signs of Safety (SoS)


Jeg udarbejder kursusdage, hvor der primært lægges vægt på viden og metoden omkring Signs of Safety.

Ved kurser af flere dages varighed kan det anbefales , at man kobler viden om, og brug af Integrated Children´s System (ICS) ind i programmet, idet der arbejdes helhedsorienteret ud fra barnets perspektiv og sikkerhed.


Herudover tilbyder jeg mødefacilitering, hvor jeg som mødefacilitator praktiserer Signs of Safety. Jeg står for alt det praktiske omkring mødet (dagsorden, selve mødet og referat) – du/I skal blot bidrage med få faktuelle oplysninger.Hvad er Signs of Safety?


 

MetteC-Consult kan således være medvirkende til videreførelse og yderligere udbredelse af redskaber fra Signs of Safety gennem:

  • Videreformidling af metoden – herunder praktisk kendskab til redskaberne (skabeloner og andre virkemidler).
  • Understøttelse i brug af redskaberne og inspiration til yderligere udvikling, afprøvning og implementering.
  • Tilbud om faglig udvikling og supervision ved brug af Signs of Safety, samt oplære nye medarbejdere gennem et kort “brush-up”-forløb af 1 dags varighed.
  • Undervisning i inddragelse af netværk, sikkerhedssplaner og hjemgivelsesplaner ved hjælp af metoder og redskaber.
  • Undervisning af mødefacilitering ved netværksmøder og andre møder med familierne.


 


Pris - klik her


Kontaktoplysninger


MetteC-Consult

v/ Mette Christensen

9640 Farsø


T.  +45 30 20 75 78

M.  kontakt@MetteC-Consult.dk

M.  MetteC@MetteC-Consult.dk

W. www.MetteC-Consult.dk


CVR.nr.:38743635

Copyright @ All rights reserved

"Forandring skabes gennem relationer"


Jeg arbejder ud fra en systemisk referenceramme, hvor menneskesynet er nysgerrigt, anerkendende og med en omsorgsfuld kommunikation......ingen kan gøre alt alene, fordi man sammen kan gøre meget mere.