Sagssupervision

Sagssupervision


MetteC-Consult tilbyder sagssupervision og faglig sparring til fagpersoner, der arbejder med børn, unge og familier. Det kan foregå individuelt og i grupper/teams.


Formålet med sagssupervisionen er, at få de faglige og personlige ressourcer og kompetencer i spil.


Målet for sagssupervision er, at afdække faglige problemstillinger i komplicerede sager. Hertil er målet at bibringe fornyet energi, nye handlemuligheder og prioritering i sagsforløbet.


Metoden tager afsæt i Integrated Children´s System og vil altid foregå som tavlesupervision ud fra Signs of Safety.Sagssupervisionen skal gerne bidrage til, at:

  • Få overblik over en sag; hvilke oplysninger mangler der og hvad er vigtigt at få afdækket?
  • Få fokus på "blinde pletter" i forhold til sagen og dens problemstillinger.
  • Få hjælp i forhold til problemstillinger eller dilemmaer i forhold til samarbejdet og samarbejdspartnere eller med borgeren og familien.
  • Få fokus på rolle og rollefordeling i sagen.
  • Få fokus på nye og bedre tilgange.Pris - klik her


Kontaktoplysninger


MetteC-Consult

v/ Mette Christensen

9640 Farsø


T.  +45 30 20 75 78

M.  kontakt@MetteC-Consult.dk

M.  MetteC@MetteC-Consult.dk

W. www.MetteC-Consult.dk


CVR.nr.:38743635

Copyright @ All rights reserved

"Forandring skabes gennem relationer"


Jeg arbejder ud fra en systemisk referenceramme, hvor menneskesynet er nysgerrigt, anerkendende og med en omsorgsfuld kommunikation......ingen kan gøre alt alene, fordi man sammen kan gøre meget mere.