§54 støtteperson

§54 støtteperson


MetteC-Consult tilbyder §54 støttepersons-ordning jf. Lov om Social Service §54.


Ordningen er for forældre til børn, som er anbragt uden for hjemmet jf. SEL §52.3.7


Min opgave er at lytte og være der for at støtte forældrene.

Tillid er fundamentet for et godt samarbejde med forældrene, hvorfor jeg bestræber mig på at være så autentisk som mulig i min rolle, hvilket er med til at styrke samarbejde og involvering i arbejdet omkring det anbragte barn.


Som §54 støtteperson oplever man mig som værende en troværdig og professionel samarbejdspartner, der kan støtte og bygge bro mellem barnet, biologiske forældre og anbringelsessted.


I samarbejdet med forældrene er det vigtigt, at jeg opleves som en støtte. Støtten og rådgivningen tilbyder jeg derfor også i forhold til at være et neutralt bindeled mellem forvaltning og forældrene. Det betyder, at jeg ofte er deltagende i relevante møder med forvaltningen, og hvor jeg derigennem bliver sat ind i sagen og de vurderinger/beslutninger der ligger til grund for forvaltningens dispositioner. Støtten indebærer også hjælp til forberedelse og evaluering af møder, samt at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen.


MetteC-Consult tilbyder en erfaren socialrådgiver med stor viden indenfor hele anbringelsesområdet, både privat og kommunalt. En støtte der er i stand til at rumme, støtte og have overblikket i meget komplicerede forløb.
Pris - klik her
Kontaktoplysninger


MetteC-Consult

v/ Mette Christensen

9640 Farsø


T.  +45 30 20 75 78

M.  kontakt@MetteC-Consult.dk

M.  MetteC@MetteC-Consult.dk

W. www.MetteC-Consult.dk


CVR.nr.:38743635

Copyright @ All rights reserved

"Forandring skabes gennem relationer"


Jeg arbejder ud fra en systemisk referenceramme, hvor menneskesynet er nysgerrigt, anerkendende og med en omsorgsfuld kommunikation......ingen kan gøre alt alene, fordi man sammen kan gøre meget mere.