Kunderne udtaler

Det siger kunderne om MetteC-Consult:            (Ifølge aftale med kunden, er kundens oplysninger anonymiseret)Mor til 2 børn på 9 år og 13 år, Region Sjælland, september 2018:

"Jeg kontaktede Mette C via en fælles samarbejdspartner. Jeg husker stadig det første opkald, som i den grad medvirkede til at jeg endelig følte mig forstået og mødt med Mette C's meget præcise konklusion på, hvad hun så og hvad hun mente jeg havde været udsat for i det lange seje forløb med kontakt til både Statsforvaltningen, advokater, børnesagkyndige psykologer, myndigheder osv. Hun kom lynhurtigt ind til kernen af problematikken og så den røde tråd, hvilket virkede så forløsende på mig og mit forløb. Jeg oplever fortsat i mit samarbejde med Mette C, at hun arbejder meget professionelt og ved hvad hun har med at gøre, hvilket virker trygt. Jeg har fuld tillid til at Mette C har overblikket og ved hvilke tiltag der skal til".
Far til to børn på 12 år og 16 år, Region Nordjylland, september 2018:

"Jeg har haft en udfordring med at få kommunen til at følge det som jeg har ønsket at få hjælp til.

Dette har først båret frugt efter at Mette Christensen har indtrådt som min partrepræsentatnt i kommunen, dvs. efter at Mette deltager i de møder samtaler m.m. der indklaldes til i kommunen.

Det er som om at kommunen bedre kan tale sammen med en som Mette, der som socialrådgiver har arbejdet i rigtig mange år med sager hvor barnet kommer i klemme i på den ene eller anden måde i det kommunale system.


Det er som om min sag i kommunen nu er blevet til "en ny sag" med positivt indhold efter at Mette har hjulpet mig med dialogen med kommunen omkring mine børns udfordringer.

Der er fra Mettes side blevet ført en saglig og vedvarende dialog med kommunen der lidt efter lidt har fået kommunen til at se på sagen med andre og nye øjne, så der sker en mere ligelig belysning af mine børnss sag og dermed træffes mere fornuftige beslutninger der gavner mine børns behov og ønsker samt mindstekrav for trivsel og sund udvikling.

Kommunen har taget fat om sagen med mere fornuftige og målrettet tiltag, der gavner barnets tarv og ikke kun tilgodeser de voksnes behov og krav.

Barnet er i fokus når Mette yder partsrepræsentation..

Mette har derfor ikke fokus på de voksnes behov men barnets tarv.

Dermed skubbes forældrenes synspunkter ind i en mere fornuftig vægtning i kommunens sagsbehandling if.t. barnets tarv.


Det er de bedste penge jeg har brugt for at få mine børnss behov belyst i kommunen.

Jeg kunne ikke få kommunen til at lytte på samme måde - og har ikke kunnet opnå dette de sidste 6 år.

Ikke fordi kommunen ikke ville men fordi kommunen er en travl og belastet organisation og derfor lytter til dem der er bedst partrepræsenteret til at snakke deres kommunens "sagbehandlingssprog" og har fokus på barnet som det primære".
Mor til barn på 6 år, Region Syddanmark, august 2018:

"I min kontakt til MetteC-Consult har jeg oplevet en høj faglig viden, professionel og ihærdig arbejdsindsats samt personlig råd/støtte til en svær krise situation, hvor kun det bedste er godt nok. Jeg er taknemmelig for, at jeg har fået kendskab til hende, og ser fortsat frem til videre samarbejde i min datters sag".

Kontaktoplysninger


MetteC-Consult

v/ Mette Christensen

9640 Farsø


T.  +45 30 20 75 78

M.  kontakt@MetteC-Consult.dk

M.  MetteC@MetteC-Consult.dk

W. www.MetteC-Consult.dk


CVR.nr.:38743635

Copyright @ All rights reserved

"Forandring skabes gennem relationer"


Jeg arbejder ud fra en systemisk referenceramme, hvor menneskesynet er nysgerrigt, anerkendende og med en omsorgsfuld kommunikation......ingen kan gøre alt alene, fordi man sammen kan gøre meget mere.