Min profil

Hvem er MetteC-Consult


Jeg hedder Mette Christensen, og jeg er stifter af MetteC-Consult. Firmaet er et forholdsvis ungt firma, men jeg har mange års professionel erfaring inden for det socialfaglige område i arbejdet med børn, unge og familier.


Jeg er uddannet socialrådgiver med en efteruddannelse i familieterapi.

Derudover er jeg uddannet indenfor ICS (Integrated Children´s System) og har en særlig interesse i anvendelse af Signs of Safety og mødefacilitering ved "de svære samtaler".


Siden 1999 har jeg beskæftiget mig med børne-, unge- og famliearbejdet. Dels som socialrådgiver/tovholder på døgninstitution, misbrugskonsulent, afdelings-/teamleder og endelig som familierådgiver/-behandler.

I mit arbejde vægter jeg altid anerkendelse, etik og høj faglig standard.


Værdigrundlag


”Forandring skabes gennem relationer!”


Den professionelle tilgang til mit arbejde er:

  • En systemisk referenceramme, hvor menneskesynet er nysgerrigt og anerkendende,
  • at familien ikke skal leve under en ”etikette”,
  • at tænke i relationer, hvor det der sker mellem mennesker, sker i samspil og med konstante påvirkninger, hvor alle påvirker alle.
  • Ingen kan gøre alt alene, fordi man sammen kan gøre meget mere.
  • Behandlingen ses som en forandringsproces, hvor der ydes hjælp og støtte til at igangsætte egne forandringsprocesser.
  • En tydelig og omsorgsfuld kommunikation.
  • Vi som mennesker lærer gennem hele livet – der er derfor ingen stilstand – der er altid bevægelse, men vi skal få øje på den positive bevægelse.


Kontaktoplysninger


MetteC-Consult

v/ Mette Christensen

9640 Farsø


T.  +45 30 20 75 78

M.  kontakt@MetteC-Consult.dk

M.  MetteC@MetteC-Consult.dk

W. www.MetteC-Consult.dk


CVR.nr.:38743635

Copyright @ All rights reserved

"Forandring skabes gennem relationer"


Jeg arbejder ud fra en systemisk referenceramme, hvor menneskesynet er nysgerrigt, anerkendende og med en omsorgsfuld kommunikation......ingen kan gøre alt alene, fordi man sammen kan gøre meget mere.